Sony Xperia M4 Aqua - Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

background image

Menyelaraskan dengan akaun dalam talian

Selaraskan peranti anda dengan kenalan, e-mel, acara kalendar dan maklumat lain

daripada akaun dalam talian, sebagai contoh, akaun e-mel seperti Gmail™ dan

Exchange ActiveSync, Facebook™ dan Flickr™. Anda boleh menyelaraskan data secara

automatik untuk akaun itu dengan mengaktifkan fungsi autopenyelarasan. Atau, anda

boleh menyelaraskan setiap akaun secara manual.

Untuk menetapkan akaun dalam talian bagi penyegerakan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik .

2

Ketik

Tetapan > Akaun > Tambah akaun, kemudian pilih akaun yang anda mahu

tambahkan.

3

Ikut arahan untuk mencipta akaun atau daftar masuk jika anda sudah ada akaun.

Untuk menyelaraskan secara manual dengan akaun dalam talian

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik >

Tetapan > Akaun.

2

Di bawah

Akaun ketik nama akaun yang ingin diselaraskan. Senarai item yang

boleh diselaraskan dengan akaun akan muncul.

3

Tandakan item yang anda mahu selaraskan.

Untuk mengalih keluar akaun dalam talian

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik >

Tetapan > Akaun.

2

Di bawah

Akaun ketik nama akaun yang ingin dialih keluar.

3

Ketik , kemudian ketik

Alih keluar akaun.

4

Ketik

Alih keluar akaun sekali lagi untuk mengesahkannya.