Sony Xperia M4 Aqua - Lamunan

background image

Lamunan

Lamunan merupakan gambar skrin interaktif yang memaparkan warna, foto atau

tayangan slaid secara automatik semasa peranti anda diletakkan pada dok atau sedang

dicas dan skrin melahu.

Pada peranti dengan berbilang pengguna, setiap pengguna boleh mempunyai tetapan

Lamunan tersendiri.

61

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk mendayakan atau menyahdayakan penjimat skrin Lamunan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan atau melumpuhkan fungsi tersebut.

Untuk memilih kandungan bagi gambar skrin Lamunan

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.

4

Pilih gambar yang ingin dipaparkan apabila gambar skrin aktif.

Untuk memulakan penjimat skrin Lamunan secara manual

1

Dari

Skrin utama anda, ketik .

2

Cari dan ketik

Tetapan > Paparan > Lamunan.

3

Ketik penggelangsar untuk mendayakan fungsi tersebut.

4

Untuk mengaktifkan penjimat skrin Lamunan dengan segera, ketik , kemudian

ketik

Mulakan sekarang.