Sony Xperia M4 Aqua - Menonton video dalam aplikasi Video

background image

Menonton video dalam aplikasi Video

Gunakan aplikasi Video untuk memainkan filem dan kandungan video lain yang telah

anda simpan atau muat turun ke peranti anda. Aplikasi Video membantu anda

mendapatkan seni poster, ringkasan plot, maklumat genre dan butiran pengarah untuk

setiap filem juga. Anda turut dapat memainkan filem anda pada peranti lain yang

disambungkan pada rangkaian yang sama.

Sesetengah fail video mungkin tidak dapat dimainkan dalam aplikasi Video.

1

Ketik ikon untuk membuka menu skrin laman utama Video

2

Paparkan video yang terbaru dimainkan

3

Seret tepi kiri skrin ke kanan untuk menyemak imbas semua video yang dimuat turun dan disimpan

4

Lihat semua video yang disimpan ke peranti anda

5

Lihat video dalam talian

6

Ketik untuk memainkan fail video yang disimpan atau dimuat turun

7

Lihat pilihan menu video

8

Tatal ke atas atau ke bawah untuk melihat kandungan

Sony Entertainment Network dengan Video PlayStation™ tidak tersedia dalam setiap pasaran.

Terma dan syarat tambahan dikenakan.

Untuk memainkan video

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Cari dan ketik video yang hendak dimainkan. Jika video tidak dipaparkan pada

skrin, ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian cari dan ketik

video yang ingin anda mainkan.

3

Untuk memaparkan atau menyembunyikan kawalan, ketik skrin.

4

Untuk menjedakan main, ketik . Untuk menyambung semula main, ketik .

5

Untuk memutar balik, seret penanda bar kemajuan ke kiri. Untuk memaju pantas,

seret penanda bar kemajuan ke kanan.

118

Ini ialah versi Internet penerbitan ini. © Cetak hanya untuk kegunaan peribadi.

background image

Untuk menukar tetapan

1

Dari Skrin laman utama anda, ketik , kemudian cari dan ketik

Video.

2

Ketik untuk membuka menu skrin laman utama, kemudian ketik

Tetapan.

3

Tukar tetapan seperti yang dikehendaki.

Untuk menukar tetapan bunyi semasa video dimainkan

1

Semasa video sedang dimainkan, ketik skrin untuk memaparkan kawalan.

2

Ketik >

Tetapan bunyi, kemudian ubah tetapan seperti yang diingini.

3

Setelah anda selesai, ketik

OK.

Untuk berkongsi video

1

Apabila video dimainkan, ketik , kemudian ketik

Kongsi.

2

Ketik aplikasi yang anda mahu gunakan untuk berkongsi video yang dipilih

kemudian ikut langkah yang berkenaan untuk menghantarnya.