Sony Xperia M4 Aqua - Contacten overbrengen

background image

Contacten overbrengen

Er zijn verschillende manieren om contacten naar uw nieuwe apparaat over te brengen.

U kunt contacten synchroniseren met een online account of rechtstreeks importeren

vanaf een ander apparaat.

Contacten overbrengen met behulp van een computer

Xperia™ Transfer is een applicatie die u helpt uw contacten vanaf uw oude apparaat te

verzamelen en deze over te brengen naar uw nieuwe apparaat. Xperia™ Transfer, dat u

kunt openen vanuit de Xperia™ Companion-software, ondersteunt mobiele apparaten

op basis van de besturingssystemen iOS/iCloud en Android™. Als u van iOS-apparaat

wisselt, dan doet de functie App Matching suggesties voor Android-equivalenten van uw

iOS-apps.
Voor het gebruik van Xperia™ Transfer hebt u het volgende nodig:

Een computer met internetverbinding.

Uw nieuwe Android™-apparaat.

Een USB-kabel voor uw nieuwe Android™-apparaat.

Uw oude apparaat.

Een USB-kabel voor uw oude apparaat.

U hebt uw oude apparaat mogelijk niet nodig. Voor iOS-apparaten kunt u rechtstreeks

verbinding maken met iCloud of een lokale back-up gebruiken. Voor Sony-apparaten die u

eerder in bezit had, kunt u lokale back-ups gebruiken.

Contacten naar uw nieuwe apparaat overbrengen

1

Download Xperia™ Companion voor Windows op

http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion of Xperia™ Companion

voor Mac op http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac als de

software nog niet is geïnstalleerd.

2

Sluit uw apparaat met behulp van een USB-kabel op de computer aan.

3

Na installatie opent u de Xperia™ Companion-software als die nog niet is gestart

en klikt u op

Xperia™ Transfer

; volg de instructies om uw contacten over te

brengen.

Contacten overbrengen met een online account

Als u de contacten op uw oude apparaat of uw computer synchroniseert met een online
account, bijvoorbeeld Google Sync™, Facebook™ of Microsoft

®

Exchange

ActiveSync

®

, kunt u uw contacten overbrengen naar uw nieuwe apparaat met behulp

van dat account.

Contacten synchroniseren naar uw nieuwe apparaat met een synchronisatie-account

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op en vervolgens op

Instellingen> Accounts en synchronisatie.

3

Select het account waarmee u uw contacten wilt synchroniseren en tik vervolgens

op >

Nu synchroniseren.

U moet zijn aangemeld bij het desbetreffende synchronisatie-account voordat u uw contacten

hiermee kunt synchroniseren.

Andere methoden voor overbrengen van contacten

Er zijn verschillende andere manieren om contacten over te brengen van uw oude naar

uw nieuwe apparaat. U kunt bijvoorbeeld contacten kopiëren naar een geheugenkaart,
contacten opslaan op een simkaart of gebruikmaken van Bluetooth

®

-technologie. Voor

meer specifieke informatie over het overbrengen van de contacten van uw oude

apparaat, raadpleegt u de desbetreffende gebruikershandleiding.

80

Dit is een internetversie van deze publicatie. © Uitsluitend voor privégebruik afdrukken.

background image

Contacten importeren vanaf een geheugenkaart

1

Tik vanaf uw Startscherm op en tik vervolgens op .

2

Druk op en tik op

Contacten importeren > SD-kaart.

3

Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

4

Selecteer het bestand dat u wilt importeren en tik op

OK.

Contacten importeren met Bluetooth

®

-technologie

1

Zorg ervoor dat de Bluetooth

®

-functie is ingeschakeld en uw apparaat op

zichtbaar is ingesteld.

2

Wanneer u op de hoogte wordt gebracht van een binnenkomend bestand op uw

apparaat, sleept u de statusbalk omlaag en tikt u op de melding om de

bestandsoverdracht te accepteren.

3

Tik op

Accepteren om de bestandsoverdracht te starten.

4

Sleep de statusbalk omlaag. Wanneer het overbrengen gereed is, tikt u op de

melding.

5

Tik op het ontvangen bestand en selecteer waar uw contacten moeten worden

opgeslagen.

Contacten importeren vanaf de simkaart

U kunt informatie kwijtraken of meerdere dezelfde contacten krijgen bij het overbrengen van

contacten met een simkaart.

1

Tik op het Startscherm op en vervolgens op .

2

Tik op en vervolgens op

Contacten importeren> SIM-kaart.

3

Selecteer waar uw contacten moeten worden opgeslagen.

4

Om een individueel contact te importeren, zoekt u het contact en tikt u erop. Tik

als u alle contacten wilt importeren op

Alles importeren.