Sony Xperia M4 Aqua - Slik deler du mobildatatilkoblingen

background image

Slik deler du mobildatatilkoblingen

Du kan dele mobildatatilkoblingen med andre enheter på mange måter:

USB-tilknytning – del mobildatatilkoblingen med en enkeltstående datamaskin ved hjelp

av en USB-kabel.

Bluetooth®-tilknytning – del mobildatatilkoblingen med opptil fem andre enheter via

Bluetooth®.

Bærbart Wi-Fi tilkoblingspunkt – del mobildatatilkoblingen samtidig med opptil 8 andre

enheter, inkludert enheter som støtter WPS-teknologi.

Slik deler du datatilkoblingen ved hjelp av en USB-kabel

1

Deaktiver alle USB-kabeltilkoblinger til enheten.

2

Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med

enheten.

3

Startskjerm trykker du på .

4

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

5

Dra glidebryteren ved siden av

USB-tilknytning mot høyre, og trykk deretter på

OK hvis du blir spurt om det. vises i statuslinjen etter at du er tilkoblet.

6

Hvis du ikke lenger ønsker å dele datatilkoblingen, trykker du på

USB-tilknytning-

glidebryteren, eller kobler fra USB-kabelen.

Enhetens datatilkobling og SD-kort kan ikke deles samtidig via en USB-kabel.

48

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

Slik deler du mobildatatilkoblingen med en annen Bluetooth®-enhet

1

Kontroller at enheten og den andre Bluetooth®-enheten er paret og at mobil

datatrafikk er aktivert på enheten din.

2

Enheten din: På Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt og

trykk deretter på

Bluetooth-tilknytning-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

4

Bluetooth®-enheten: Konfigurere enheten slik at den har nettverkstilkobling via

Bluetooth®. Hvis enheten er en datamaskin, se du se de aktuelle instruksjonene

for å fullføre oppsettet. Hvis enheten kjører Android™-operativsystemet, trykker du

på innstillingsikonet ved siden av navnet på enheten den er paret med, under

Innstillinger > Bluetooth > Sammenkoblede enheter. Deretter merker du av for

Internett-tilgang.

5

Enheten din: Trykk på Innstillinger ved siden av den parede enheten. Deretter

krysser du av i avmerkingsboksen Internett-tilgang. Vent til vises på statuslinjen.

Oppsettet er ferdig når den vises.

6

Hvis du vil stoppe delingen av mobildataforbindelsen, trykker du på

Bluetooth-

tilknytning-glidebryteren igjen for å deaktivere funksjonen.

Bluetooth-tilknytning-funksjonen slås av hver gang du slår av enheten eller slår av Bluetooth®-

funksjonen.

Du finner mer informasjon om paring og hvordan du slår på mobildata under

Slik kobler du

enheten til en annen Bluetooth®-enhet

på siden 125 og

Slik legger du til et virtuelt privat

nettverk

på siden 51.

Slik bruker du enheten som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt

1

På Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

3

Trykk på

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer Wi-Fi-

tilkoblingspunkt.

4

Skriv inn

Nettverksnavn (SSID)-informasjonen.

5

Trykk på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype. Angi et passord om

nødvendig.

6

Trykk på

Lagre.

7

Trykk på og dra glidebryteren ved siden av

Flyttbart tilkoblingspunkt til høyre.

8

Hvis du blir bedt om det, trykker du på

OK for å bekrefte. vises i statuslinjen når

flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt er aktivt.

9

Hvis du vil stoppe delingen av datatilkoblingen din via Wi-Fi, drar du glidebryteren

ved siden av

Flyttbart tilkoblingspunkt til venstre.

For at en WPS-støttet enhet skal kunne bruke det mobile bredbåndet på enheten din

1

Kontroller at enheten din fungerer som et flyttbart Wi-Fi-tilkoblingspunkt.

2

Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt >

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt.

4

Trykk på

Synlig-glidebryteren for å aktivere funksjonen.

5

Under

Konfigurer Wi-Fi-tilkoblingspunkt kontrollerer du at det flyttbare

tilkoblingspunktet er sikret med et passord.

6

Trykk på

Knapp for automatisk WPS-levering og følg de relevante instruksjonene.

Alternativt kan du trykke på >

Skriv inn WPS-kode og angi PIN-koden som vises

på den WPS-støttede enheten.

Slik endrer du navn på eller sikrer det offentlige tilkoblingspunktet ditt

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Tilknytning og mobilt tilkoblingspunkt.

3

Trykk på

Innstillinger for flyttbart tilkoblingspunkt > Konfigurer Wi-Fi-

tilkoblingspunkt.

4

Angi

Nettverksnavn (SSID) for nettverket.

5

Trykk på

Sikkerhet-feltet for å velge en sikkerhetstype.

6

Angi et passord om nødvendig.

7

Trykk på

Lagre.

49

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.