Sony Xperia M4 Aqua - Bruke datatrafikk når du er på reise

background image

Bruke datatrafikk når du er på reise

Når du reiser utenfor hjemmenettet, trenger du kanskje tilgang til Internett ved bruk av

mobil datatrafikk. Hvis det er tilfellet, må dataroaming aktiveres på enheten. Det kan

oppstå tilleggskostnader når dataroaming aktiveres. Det anbefales at de sjekker de

aktuelle dataoverføringskostnadene på forhånd.

Hvis du bruker en enhet med flere brukere, må du kanskje logge inn som eier, dvs. den

primære brukeren, for å aktivere eller deaktivere dataroaming.

Slik aktiverer eller deaktiverer du dataroaming

1

Startskjerm trykker du på .

2

Finn og trykk på

Innstillinger > Mer > Mobilnett.

3

Trykk på

Dataroaming-glidebryteren for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Du kan ikke aktivere dataroaming når mobildata er deaktivert.