Sony Xperia M4 Aqua - Slik tilpasser du skjermtastaturet

background image

Slik tilpasser du skjermtastaturet

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, kan du åpne innstillinger for tastatur og

annen tekstskriving. Her kan du blant annet angi alternativer for skrivespråk,

tekstforutsigelse og -korrigering. Du kan få ordforslag for ett språk om gangen ved å

deaktivere Smartfunksjonen for språk.
Tastaturet kan bruke data fra meldinger og andre apper for å lære din skrivestil. Det

finnes også en konfigurasjonsveiviser som hjelper deg med å gå gjennom de viktigste

innstillingene, slik at du kommer i gang raskere. Du kan velge å bruke andre tastaturer og

bytte mellom tastaturer. Du kan for eksempel velge Xperia™ kinesisk tastatur eller

Xperia™ japansk tastatur.

Slik får du tilgang til skjermtastaturet

1

Trykk på

mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Trykk på , deretter på

Tastaturinnstillinger, og endre deretter innstillingene etter

ønske.

3

For å legge til et skriftspråk for tekstskriving trykker du på

Skriftspråk og merker

av i de aktuelle avmerkingsboksene.

Slik endrer du innstillingene for ordforslag

1

Ta hurtig på

mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på , og ta deretter hurtig på

Tastaturinnstillinger > Ordforslag.

3

Velg et alternativ.

Slik endrer du skrivespråket ved hjelp av skjermtastaturet

Denne funksjonen er tilgjengelig bare hvis du har lagt til flere enn ett inndataspråk og

smartfunksjonen for språk er slått av, eller hvis språkene du har valgt, omfatter ikke-romanske

språk.

Når du skriver inn tekst med skjermtastaturet, tar du hurtig på skrivespråkikonet

for å bygge mellom de valgte skrivespråkene. Ta for eksempel hurtig på til de

ønskede skrivespråkene vises.

Slik endrer du innstillingene for å bruke skrivestilen din

1

Trykk

mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Trykk og dertter

Tastaturinnstillinger > Bruk min skrivestil, og foreta et valg.

Slik endrer du innstillingen for smart språkgjenkjenning

For å bruke smart språkgjenkjenning må mer enn ett språk være valgt i

Skriftspråk. Merk også

at bare språk som bruker et latinsk alfabet støttes.

1

Når skjermtastaturet er åpent, trykker du på

.

2

Trykk på og deretter

Tastaturinnstillinger.

3

Dra glidebryteren ved siden av

Smart språkgjenkjenning til på- eller av-posisjon

for å aktivere eller deaktivere smartfunksjonen for språk.

Slik velger du et tastaturoppsett

Tastaturoppsett for skjermtastaturet vil kanskje ikke være tilgjengelige på alle språk. Du kan

velge ulike tastaturoppsett for hvert skrivespråk.

68

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.

background image

1

Ta hurtig på

mens du skriver inn tekst med skjermtastaturet.

2

Ta hurtig på og deretter på

Tastaturinnstillinger.

3

Ta hurtig på

Skriftspråk, og ta deretter hurtig på ved siden av et skrivespråk.

4

Velg et tastaturoppsett.

5

Ta hurtig på

OK for å bekrefte.

Slik velger du et annet tastatur

1

Når du angir tekst ved bruk av skjermtastaturet, tar du hurtig på

nederst til

høyre på skjermen.

2

Velg et alternativ.

Hvis du vil vise flere tastaturalternativer, tar du hurtig på

Flere tastaturer og drar deretter de

aktuelle glidebryterne mot høyre.

69

Dette er en Internett-versjon av denne publikasjonen. © Skriv ut bare til eget bruk.