Sony Xperia M4 Aqua - Speile skjermen på enheten trådløst på en TV

background image

Speile skjermen på enheten trådløst på en TV

Du kan bruke skjermspeiling til å vise enhetens skjerm på en TV eller en annen stor

skjerm uten å bruke kabeltilkobling. Wi-Fi Direct®-teknologi oppretter en trådløs

forbindelse mellom de to enhetene, slik at du kan slappe av med yndlingsbildene dine i

sofaen. Du kan også bruke denne funksjonen til å lytte til musikk fra enheten via TV-ens

høyttalere.

Hvis skjermspeiling brukes, kan det noen ganger ha negativ innvirkning på bildekvaliteten hvis

det forekommer interferens fra andre Wi-Fi-nettverk.

Slik speiler du enhetens skjerm på en TV

1

TV: Følg instruksjonene i brukerhåndboken for TV-en for å slå på

skjermspeilingsfunksjonen.

2

Enheten din: På Startskjerm trykker du på .

3

Finn og trykk på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling.

4

Trykk på

Start.

5

Trykk på

OK, og velg en enhet.

TV-en må støtte skjermspeiling basert på Wi-Fi CERTIFIED Miracast

for at funksjonen skal

fungere. Hvis TV-en ikke støtter skjermspeiling, må du kanskje kjøpe en egen trådløs

skjermadapter separat. Når du bruker skjermspeiling, må du passe på at du ikke dekker til Wi-

Fi-antenneområdet til enheten.

Slik stanses skjermspeiling mellom enhetene

1

Ta hurtig på på Startskjerm.

2

Finn og ta hurtig på

Innstillinger > Enhetstilkobling > Skjermspeiling.

3

Ta hurtig på

Koble fra, og ta deretter hurtig på OK.