Sony Xperia M4 Aqua - Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

background image

Uruchamianie urządzenia po raz pierwszy

Przed włączeniem urządzenia po raz pierwszy zaleca się ładowanie baterii co najmniej

przez 30 minut. Podczas ładowania można korzystać z urządzenia — zobacz temat

Ładowanie urządzenia

na stronie 35.

Po uruchomieniu urządzenia po raz pierwszy otwiera się kreator konfiguracji, który

ułatwia skonfigurowanie podstawowych ustawień, spersonalizowanie urządzenia i

zalogowanie się do niektórych kont (np. konta Google™).

Jak włączyć urządzenie

1

Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go do momentu wibracji urządzenia.

2

Wprowadź kod PIN karty SIM, jeśli jest wymagany, i stuknij pozycję

.

3

Zaczekaj, aż urządzenie zostanie uruchomione.

Jak wyłączyć urządzenie

1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania do momentu otwarcia menu opcji.

2

W menu opcji stuknij pozycję

Wyłącz.

Wyłączanie urządzenia może chwilę potrwać.