Sony Xperia M4 Aqua - Wysyłanie informacji o kontakcie

background image

Wysyłanie informacji o kontakcie

Jak wysłać wizytówkę

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Ja.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Udostępnij.

4

Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie

z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak wysłać kontakt

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję .

2

Stuknij kontakt, którego szczegóły chcesz wysłać.

3

Stuknij pozycję , a następnie stuknij pozycję

Udostępnij.

4

Wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie

z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Wysyłanie wielu kontaktów jednocześnie

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję , a następnie pozycję .

2

Naciśnij klawisz , a następnie stuknij pozycję

Zaznacz kilka.

3

Zaznacz kontakty, które chcesz wysłać, lub wybierz wszystkie, jeżeli chcesz

wysłać wszystkie kontakty.

4

Stuknij i wybierz dostępną metodę przesyłania, a następnie postępuj zgodnie z

instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.