Sony Xperia M4 Aqua - Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

background image

Ponowne uruchamianie, resetowanie i naprawa urządzenia

Można wymusić ponowne uruchomienie lub wyłączenie urządzenia, jeśli przestało ono

reagować lub nie można go uruchomić ponownie w normalny sposób. Wykonanie tej

czynności nie powoduje usunięcia żadnych ustawień ani informacji osobistych.
Można także przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Działanie to jest czasami

konieczne, gdy urządzenie przestaje działać prawidłowo. Aby zachować ważne dane,

należy jednak wcześniej utworzyć ich kopię zapasową na karcie pamięci lub w innej

pamięci niewewnętrznej. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji

Tworzenie i

przywracanie kopii zapasowych zawartości

na stronie 42.

Jeśli Twoje urządzenie nie włącza się lub chcesz zresetować jego oprogramowanie,

możesz użyć aplikacji Xperia™ Companion, aby naprawić urządzenie. Aby uzyskać

więcej informacji na temat aplikacji Xperia™ Companion, zobacz temat

Xperia™

Companion

na stronie 39.

Jeżeli z urządzenia korzysta kilku użytkowników, może być konieczne zalogowanie się jako

właściciel — główny użytkownik — w celu zresetowania urządzenia i przywrócenia

oryginalnych ustawień fabrycznych.

Jak uruchomić ponownie urządzenie

Ponowne uruchomienie urządzenia może się nie powieść, jeżeli poziom naładowania baterii

będzie niski. Podłącz urządzenie do ładowarki i spróbuj jeszcze raz ponownie uruchomić

urządzenie.

1

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania .

2

W wyświetlonym menu stuknij pozycję

Uruchom ponownie. Urządzenie

automatycznie uruchomi się ponownie.

Jak wymusić wyłączenie urządzenia

1

Zdejmij osłonę gniazda karty pamięci.

2

Końcówką długopisu lub czymś podobnym naciśnij przycisk OFF i przytrzymaj go

do czasu wyłączenia urządzenia.

Nie używaj zbyt ostro zakończonych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić przycisk OFF.

144

To jest wersja internetowa niniejszej publikacji. © Drukowanie dozwolone wyłącznie do użytku prywatnego.

background image

Jak przywrócić ustawienia fabryczne

1

Aby uniknąć nieodwracalnej utraty ważnych danych przechowywanych w pamięci

wewnętrznej podczas przywracania ustawień fabrycznych, utwórz ich kopię

zapasową.

2

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

3

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Kopia zapasowa i resetowanie >

Ustawienia fabryczne.

4

Stuknij pozycję

Resetuj telefon.

5

Jeżeli jest to wymagane, w celu kontynuowania narysuj wzór odblokowania

ekranu lub wprowadź hasło bądź kod PIN odblokowania ekranu.

6

Aby potwierdzić, stuknij pozycję

Wymaż wszystko.

Aby uniknąć trwałego uszkodzenia urządzenia, nie należy go ponownie uruchamiać podczas

resetowania.

Przywrócenie ustawień fabrycznych nie powoduje przywrócenia wcześniejszej wersji systemu

Android™ na urządzeniu.

Naprawianie oprogramowania urządzenia

Jeśli zapomnisz hasła, kodu PIN lub wzoru odblokowania ekranu, możesz użyć funkcji

naprawy urządzenia w aplikacji Xperia™ Companion w celu usunięcia tej warstwy

bezpieczeństwa. Do wykonania tej operacji są wymagane dane logowania do konta

Google. Uruchomienie funkcji naprawy powoduje ponowne zainstalowanie

oprogramowania urządzenia i może prowadzić do utraty części danych osobistych.
Jeżeli przed naprawą oprogramowania nie można wyłączyć urządzenia, wymuś

wyłączenie.

Przez 72 godziny od otrzymania nowej nazwy użytkownika i nowego hasła do konta Google™

korzystanie z nich w celu zalogowania się i odzyskania dostępu do urządzenia może być

niemożliwe.

Jak naprawić oprogramowanie urządzenia przy użyciu programu Xperia™ Companion

Przed przystąpieniem do naprawy oprogramowania sprawdź, czy pamiętasz nazwę

użytkownika i hasło do swojego konta Google™. W zależności od ustawień zabezpieczeń

może być wymagane ich wprowadzenie w celu ponownego uruchomienia urządzenia po

naprawie oprogramowania.

Jeżeli po aktualizacji oprogramowania Xperia™, naprawie oprogramowania lub

przywróceniu ustawień fabrycznych urządzenie nie reaguje, nieustannie uruchamia się

ponownie lub nie uruchamia się wcale, spróbuj wymusić wyłączenie, a następnie włączyć

urządzenie ponownie. Jeżeli problem nie ustąpi, wymuś wyłączenie urządzenia, a

następnie napraw oprogramowanie, wykonując poniższe czynności:

1

Sprawdź, czy program Xperia™ Companion jest zainstalowany na komputerze PC
lub Mac

®

.

2

Otwórz oprogramowanie Xperia™ Companion na komputerze i kliknij pozycję

Naprawa oprogramowania na ekranie głównym.

3

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie

zainstalować oprogramowanie i ukończyć naprawę.