Sony Xperia M4 Aqua - Uzyskiwanie dostępu do ustawień

background image

Uzyskiwanie dostępu do ustawień

Ustawienia urządzenia można przeglądać i zmieniać w menu Ustawienia. Menu to jest

dostępne zarówno na ekranie Aplikacje, jak i w panelu szybkich ustawień.

Jak otworzyć menu ustawień urządzenia z ekranu aplikacji

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Stuknij pozycję

Ustawienia.

Jak wyświetlić informacje o urządzeniu

1

Na ekranie Ekran główny stuknij pozycję .

2

Znajdź i stuknij kolejno pozycje

Ustawienia > Informacje o telefonie.

Jak otworzyć lub zamknąć panel Szybkie ustawienia

Aby otworzyć panel Szybkie ustawienia, przeciągnij pasek stanu w dół.

Jak wybrać ustawienia wyświetlane w panelu Szybkie ustawienia

1

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .

2

Na pasku u góry ekranu dotknij ikony szybkiego ustawienia, które chcesz dodać,

przytrzymaj ją i przeciągnij, upuszczając w dolnej części ekranu.

Jak zmienić rozmieszczenie elementów panelu Szybkie ustawienia

1

Przeciągnij pasek stanu w dół, a następnie stuknij pozycję .

2

Dotknij i przytrzymaj ikonę, a następnie przenieś ją w odpowiednie miejsce.