Sony Xperia M4 Aqua - Fotografierea şi înregistrarea de clipuri video

background image

Fotografierea şi înregistrarea de clipuri video

1

Obiectivul aparatului foto frontal

2

Comutaţi între aparatul foto frontal şi cel principal

3

Selectaţi modul de fotografiere

4

Măriţi sau micşoraţi

5

Ecranul aparatului foto principal

6

Tasta aparatului foto – activaţi aparatul foto/fotografiaţi/înregistraţi clipuri video

7

Vizualizaţi fotografii şi clipuri video

8

Fotografiaţi sau înregistraţi clipuri video

9

Mergeţi înapoi cu un pas sau ieşiţi din aparatul foto

10 Setările pentru modul de fotografiere

11 Setările pentru bliţ

Pentru a fotografia atunci când ecranul este blocat

1

Pentru a activa ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de deschidere/închidere .

2

Pentru a activa aparatul foto, atingeţi continuu pictograma aparatului foto , apoi

trageţi-o spre stânga.

3

După ce se deschide aparatul foto, atingeţi uşor .

Pentru a fotografia utilizând tasta aparatului foto

1

Activaţi aparatul foto.

2

Apăsaţi complet pe tasta aparatului foto.

Pentru a realiza un selfie utilizând aparatul foto frontal

1

Activaţi aparatul foto.

2

Atingeţi uşor

.

3

Pentru a face fotografia, apăsaţi pe tasta aparatului foto. Fotografia se realizează

imediat ce eliberaţi tasta aparatului foto.

Pentru a utiliza bliţul aparatului foto

1

Atunci când aparatul foto este activat, atingeţi uşor .

2

Selectaţi setarea dorită pentru bliţ.

3

Faceţi fotografia.

Pentru a utiliza funcţia de mărire/micşorare

Când aparatul foto este deschis, apropiaţi sau depărtaţi două degete pe ecranul

aparatului foto. Mai puteţi utiliza tasta de volum, apăsând în sus sau în jos.

1

Pentru a activa această funcţie, atingeţi uşor , apoi

Mai multe> Utilizare tastă

de volum ca.

2

Selectaţi

Zoom.

102

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a înregistra un clip video utilizând tasta aparatului foto

1

Activaţi aparatul foto.

2

Deplasaţi degetul pe ecran pentru a selecta

.

3

Pentru a porni înregistrarea unui clip video, apăsaţi pe tasta aparatului foto.

4

Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi din nou pe tasta aparatului foto.

Pentru a înregistra un clip video

1

Activaţi aparatul foto.

2

Dacă nu este selectat modul video, deplasaţi degetul pe ecran pentru a selecta

.

3

Îndreptaţi aparatul foto spre subiect.

4

Pentru a porni înregistrarea, atingeţi uşor .

5

Pentru a întrerupe înregistrarea unui clip video, atingeţi uşor . Pentru a relua

înregistrarea, atingeţi uşor .

6

Pentru a opri înregistrarea, atingeţi uşor .

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video

Pentru a realiza o fotografie în timpul înregistrării unui clip video, atingeţi uşor .

Fotografia se realizează imediat ce eliberaţi butonul aparatului foto.

Pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile video

1

Activaţi aparatul foto, apoi atingeţi uşor o miniatură pentru a deschide o fotografie

sau un clip video.

2

Atingeţi scurt spre stânga sau spre dreapta pentru a vizualiza fotografiile şi clipurile

video.

Pentru a şterge o fotografie sau un clip video înregistrat

1

Găsiţi fotografia sau clipul video pe care doriţi să îl ştergeţi.

2

Atingeţi uşor ecranul pentru a afişa bara de instrumente.

3

Atingeţi uşor .

4

Atingeţi uşor

Ştergere pentru a confirma.