Sony Xperia M4 Aqua - Asamblare

background image

Asamblare

Dispozitivul dvs. acceptă doar cartele nano SIM.

8

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a introduce cartela nano SIM

Pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu inseraţi o cartelă nano SIM tăiată direct dintr-o

cartelă USIM.

1

Detaşaţi capacul fantei pentru cartela nano SIM.

2

Inseraţi cartela nano SIM în fanta cartelei nano SIM.

3

Montaţi capacul la loc.

Dacă inseraţi o cartelă nano SIM în timp ce dispozitivul este pornit, acesta reporneşte automat.

Pentru a insera cartela de memorie

1

Scoateţi capacul fantei pentru cartela de memorie.

2

Cu contactele aurite orientate în jos, inseraţi cartela de memorie în fanta cartelei de

memorie, apoi puneţi la loc capacul fantei cartelei de memorie.

Scoaterea cartelei nano SIM

1

Detaşaţi capacul fantei pentru cartela nano SIM.

2

Apăsaţi pe cartela nano SIM spre interior până când auziţi sunetul de fixare, apoi

eliberaţi-o imediat.

3

Trageţi cartela nano SIM complet spre exterior şi scoateţi-o.

4

Montaţi capacul la loc.

Pentru a scoate cartela de memorie

1

Opriţi dispozitivul sau dezinstalaţi cartela de memorie din

Setări >Stocare >

lângă

Cartelă SD.

2

Apăsaţi pe cartela de memorie spre interior, apoi eliberaţi-o imediat.

3

Trageţi uşor cartela de memorie spre exterior şi scoateţi-o complet.

4

Ataşaţi din nou capacul.