Sony Xperia M4 Aqua - Setările pentru ecran

background image

Setările pentru ecran

Pentru a regla manual luminozitatea ecranului, indiferent de condiţiile de iluminare

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj şi atingeţi uşor cursorul Luminozitate

adaptivă pentru a dezactiva această funcţie, dacă nu este deja dezactivată.

3

Atingeţi uşor

Nivel luminozitate.

4

Trageţi cursorul pentru a regla luminozitatea.

Reducerea nivelului luminozităţii contribuie la prelungirea duratei de funcţionare a bateriei.

Pentru a activa sau dezactiva vibrarea la atingere

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Sunete și notificări > Alte sunete.

3

Atingeţi uşor cursorul

Vibrare la atingere pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Pentru a regla timpul de inactivitate înainte ca ecranul să se închidă

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Repaus.

3

Selectaţi o opţiune.

Pentru a închide rapid ecranul, apăsaţi scurt pe tasta de alimentare .

Pentru a regla dimensiunea fonturilor

1

În ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Dimensiune font.

3

Selectaţi opţiunea preferată.

59

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a regla balansul de alb al afişajului

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Compensare alb.

3

Trageţi cursoarele în poziţiile dorite pentru a regla balansul de alb.

Pentru a readuce setarea balansului de alb la valorile sale implicite, atingeţi uşor >

Valori

implicite.

Controlul inteligent al retroiluminării

Controlul inteligent al retroiluminării menţine ecranul activat atâta timp cât ţineţi

dispozitivul în mână. După ce lăsaţi din mână dispozitivul, ecranul se dezactivează în

funcţie de setarea pentru repaus.

Pentru a activa sau dezactiva funcţia de control inteligent al retroiluminării

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Afişaj > Control intel. lum. fundal.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia.

Modul Mănuşă

Utilizând modul Mănuşă, veţi putea interacţiona cu ecranul dispozitivului chiar dacă

purtaţi mănuşi. Atunci când utilizaţi modul Mănuşă, un cerc-cursor apare în zona de

ecran care este atinsă.

Pentru a activa modul Mănuşă

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor > Setări > Afişaj.

2

Atingeţi uşor cursorul

Modul Mănuşă.

Sensibilitatea depinde de suprafaţa zonei de contact dintre ecran şi degetul înmănuşat pe

care l-aţi folosit pentru a naviga pe ecran.

Fixarea ecranului

Utilizaţi opţiunea de fixare a ecranului pentru a seta dispozitivul să afişeze numai ecranul

unei anumite aplicaţii. De exemplu, dacă jucaţi un joc şi atingeţi întâmplător tasta de

navigare a ecranului principal, caracteristica de fixare a ecranului împiedică minimizarea

ecranului aplicaţiei active a jocului. Mai puteţi utiliza această caracteristică atunci când

împrumutaţi dispozitivul unei alte persoane pentru a-i îngreuna accesul la mai multe

ecrane sau aplicaţii. De exemplu, puteţi împrumuta telefonul unei persoane pentru a

efectua un apel şi fixaţi ecranul la aplicaţia Telefon, pentru ca persoana respectivă să

poată accesa cu uşurinţă alte aplicaţii, cum a fi Schimb de mesaje sau E-mail.

Opţiunea de fixare a ecranului nu reprezintă o caracteristică de securitate şi nu împiedică în

totalitate utilizatorii să anuleze fixarea unui ecran pentru a accesa dispozitivul. Pentru a vă

proteja datele, trebuie să configuraţi dispozitivul să solicite un cod PIN de deblocare a

ecranului, o parolă sau un traseu înainte ca cineva să poată anula fixarea ecranului.

Pentru a activa sau dezactiva fixarea ecranului

1

În

Ecranul principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Securitate > Fixare ecran.

3

Atingeţi uşor cursorul pentru a activa sau dezactiva funcţia.

4

Dacă aţi activat fixarea ecranului, puteţi atinge cursorul

Blocați dispozitivul la

anularea fixării pentru a activa sau dezactiva această funcţie de securitate

suplimentară.

Pentru ca fixarea ecranului să funcţioneze, nu sunt obligatorii traseul, codul PIN sau parola.

60

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a fixa un ecran

1

Asiguraţi-vă că pe dispozitiv s-a activat fixarea ecranului.

2

Deschideţi o aplicaţie şi mergeţi la ecranul pe care doriţi să îl fixaţi.

3

Atingeţi uşor .

4

Pentru a afişa pictograma de fixare a ecranului , deplasaţi degetul pe ecran în

sus.

5

Atingeţi uşor .

6

În fereastra care apare, atingeţi uşor

Rezolvat.

Pentru a anula fixarea unui ecran

1

În ecranul fixat, atingeţi continuu, simultan, şi .

2

Eliberaţi ambele butoane.

Dacă aţi selectat o opţiune de securitate atunci când aţi activat fixarea ecranului, trebuie să

introduceţi traseul, codul PIN sau parola pentru a debloca dispozitivul înainte de a putea anula

fixarea ecranului.