Sony Xperia M4 Aqua - Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™‎

background image

Partajarea conţinutului cu dispozitive DLNA Certified™

Puteţi să vizualizaţi sau să redaţi conţinut media salvat în dispozitiv pe alte dispozitive,

cum ar fi un televizor sau un computer. Aceste dispozitive trebuie să se afle în aceeaşi

reţea fără fir şi pot fi difuzoare sau televizoare Sony sau produse cu certificarea DLNA

Certified™ acordată de Digital Living Network Alliance. De asemenea, puteţi să vizualizaţi

sau să redaţi conţinut de pe alte dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitiv.
După ce configuraţi partajarea conţinutului media între dispozitive, aveţi posibilitatea, de

exemplu, să ascultaţi fişiere muzicale stocate pe computerul de acasă de pe dispozitiv

sau să vizualizaţi fotografii realizate cu aparatul foto al dispozitivului pe un televizor cu

ecran mare.

Redarea fişierelor de pe dispozitive DLNA Certified™ pe dispozitivul

dvs.

Când redaţi fişiere de pe un alt dispozitiv DLNA Certified™ pe dispozitivul dvs., celălalt

dispozitiv funcţionează ca un server. Cu alte cuvinte, acesta partajează conţinut printr-o

reţea. Dispozitivul server trebuie să aibă activată funcţia de partajare a conţinutului şi să i

se permită accesul la dispozitivul dvs. De asemenea, trebuie să fie conectat la aceeaşi

reţea Wi-Fi ca şi dispozitivul.

123

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a utiliza dispozitivul la redarea unei piese muzicale stocate pe alt dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivul cu care doriţi să partajaţi fişierele este conectat la

aceeaşi reţea Wi-Fi ca şi dispozitivul dvs.

2

În

Ecranul principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor .

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Reţea de reşedinţă.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi piesa pe care doriţi să o redaţi.

Odată ce este selectată, redarea piesei începe automat.

Pentru a reda un clip video partajat pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi precum dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Video.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Reţea de reşedinţă.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivului conectat şi selectaţi clipul video pe care doriţi să îl

redaţi.

Pentru a vizualiza o fotografie partajată pe dispozitiv

1

Asiguraţi-vă că dispozitivele cu care doriţi să partajaţi fişiere sunt conectate la

aceeaşi reţea Wi-Fi precum dispozitivul.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Album.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Reţea de reşedinţă.

4

Selectaţi un dispozitiv din lista dispozitivelor conectate.

5

Răsfoiţi folderele dispozitivelor conectate şi selectaţi o fotografie pentru a o

vizualiza.

Redarea fişierelor de pe dispozitivul dvs. pe dispozitive DLNA

Certified™

Înainte de a putea să vizualizaţi sau să redaţi fişiere media de pe dispozitiv pe alte

dispozitive DLNA Certified™, trebuie să configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv.

Dispozitivele cu care partajaţi conţinut sunt denumite dispozitive client. De exemplu, un

televizor, un computer sau o tabletă poate funcţiona ca un dispozitiv client. Dispozitivul

dvs. funcţionează ca un server media atunci când face disponibil conţinut pentru

dispozitive client. Când configuraţi partajarea fişierelor pe dispozitiv, trebuie să acordaţi şi

permisiune de acces dispozitivelor client. După aceasta, astfel de dispozitive apar ca

dispozitive înregistrate. Dispozitivele care aşteaptă permisiune de acces sunt listate ca

dispozitive în aşteptare.

Pentru a configura partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi.

2

În Ecran principal, atingeţi uşor , apoi găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare

dispozitiv > Server media.

3

Atingeţi uşor cursorul

Partajare conţinut media pentru a activa această funcţie.

4

Utilizaţi computerul sau alt dispozitiv client DLNA™ din aceeaşi reţea Wi-Fi pentru

a vă conecta la dispozitiv.

5

În bara de stare a dispozitivului apare o notificare. Deschideţi notificarea şi setaţi

permisiunile de acces pentru fiecare dispozitiv client care încearcă să se

conecteze la dispozitiv.

Paşii pentru accesarea conţinutului media de pe dispozitiv cu ajutorul unui client DLNA™

diferă în funcţie de dispozitivele client. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi ghidul de

utilizare a dispozitivului client. Dacă dispozitivul este inaccesibil unui client din reţea, verificaţi

dacă funcţionează reţeaua Wi-Fi.

De asemenea, puteţi accesa meniul

Server media din anumite aplicaţii, cum ar fi Muzică,

Album sau Video, atingând uşor şi apoi

Setări > Server media.

124

Aceasta este versiunea pentru Internet a acestei publicaţii. © Imprimaţi numai pentru uz personal.

background image

Pentru a opri partajarea fişierelor cu alte dispozitive DLNA Certified™

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Trageţi cursorul de lângă

Partajare conţinut media spre stânga.

Pentru a seta permisiunile de acces pentru un dispozitiv în aşteptare

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive în aşteptare.

4

Selectaţi un nivel de permisiune de acces.

Pentru a modifica numele unui dispozitiv înregistrat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate, apoi selectaţi Schimbare

nume.

4

Introduceţi un nume nou pentru dispozitiv, apoi atingeţi uşor

OK.

Pentru a schimba nivelul de acces al unui dispozitiv înregistrat

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Selectaţi un dispozitiv din lista

Dispozitive înregistrate.

4

Atingeţi uşor

Modificare nivel de acces şi selectaţi o opţiune.

Pentru a obţine ajutor pentru partajarea conţinutului cu alte dispozitive DLNA

Certified™

1

În Ecran principal, atingeţi uşor .

2

Găsiţi şi atingeţi uşor

Setări > Conectare dispozitiv > Server media.

3

Atingeţi uşor , apoi atingeţi uşor

Ajutor.