Sony Xperia M4 Aqua - Skrytie fotografií a videí

background image

Skrytie fotografií a videí

Fotografie a videá môžete skryť, aby sa nezobrazovali na úvodnej obrazovke aplikácie

Album. Skryté fotografie a videá, ktoré sa nezobrazujú v aplikácii Album, možno zobraziť

iba v priečinku Skryté.

Skrytie fotografie alebo videa

1

V aplikácii Album vyhľadajte fotografiu alebo video, ktoré chcete skryť, a ťuknite na

ne.

2

Ťuknutím na obrazovku zobrazíte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na položku .

3

Ťuknite na položky

Skryť > OK.

Zobrazenie skrytých fotografií a videí

1

V Albume ťuknite na ikonu a potom na položku

Skryté.

2

Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete zobraziť.

3

Rýchlym pohybom prsta doľava zobrazíte ďalšiu fotografiu alebo video. Rýchlym

pohybom prsta doprava zobrazíte predchádzajúcu fotografiu alebo video.

Odkrytie fotografie alebo videa

1

V Albume ťuknite na ikonu a potom na položku

Skryté.

2

Ťuknite na fotografiu alebo video, ktoré chcete odkryť.

3

Ťuknutím na obrazovku zobrazte panely s nástrojmi. Potom ťuknite na ikonu .

4

Ťuknite na položku

Neskrývať.