Sony Xperia M4 Aqua - Xperia™‎ tipy

background image

Xperia™ tipy

Pomocou funkcie Xperia™ tipy môžete formou upozornení dostávať užitočné informácie

pre vaše zariadenie a všetky potrebné úvodné informácie.

Zapnutie alebo vypnutie aplikácie Xperia™ tipy

1

V zobrazení

Plocha ťuknite na ikonu .

2

Vyhľadajte a ťuknite na

Nastavenia > Úvodné informácie a Tipy.

3

Ťuknite na jazdec

Xperia™ tipy.