Sony Xperia M4 Aqua - Volanie prostredníctvom správy

background image

Volanie prostredníctvom správy

Volanie odosielateľovi správy

1

V zobrazení Plocha ťuknite na ikonu . Potom vyhľadajte položku a ťuknite na

ňu.

2

Ťuknite na konverzáciu a potom na ikonu .

Uloženie čísla odosielateľa ako kontaktu

1

Na obrazovke Plocha ťuknite na položku . Potom vyhľadajte položku a ťuknite

na ňu.

2

Ťuknite na ikonu vedľa telefónneho čísla a potom na položku

Uložiť.

3

Vyberte existujúci kontakt alebo ťuknite na položku

Vytvoriť nový kontakt.

4

Upravte údaje kontaktu a ťuknite na položku

Uložiť.