Sony Xperia M4 Aqua - Polnjenje naprave

background image

Polnjenje naprave

Vedno uporabite originalni Sonyjev polnilnik in kabel USB za določen model naprave Xperia™.

Z uporabo drugih polnilnikov in kablov se čas polnjenja lahko podaljša, polnjenje se sploh ne

izvede ali pa pride do poškodb naprave. Preden vstavite kabel USB, se prepričajte, da so vsa

vrata in priključki USB popolnoma suhi.

Naprava se hitreje polni s polnilnikom, ki je priključen na zidno vtičnico, kot prek

računalnika. Napravo lahko med polnjenjem še vedno uporabljate.
Če je baterija popolnoma prazna, bo lahko trajalo do 30 minut, preden se bo naprava

odzvala na polnjenje. Med tem je zaslon lahko popolnoma zatemnjen in tudi ikona

polnjenja ni prikazana. Ne spreglejte tudi, da lahko traja do 4 ure, preden se popolnoma

izpraznjena baterija v celoti napolni.

V vaši napravi je vgrajena baterija, ki jo lahko polnite, zamenjate pa jo lahko le v pooblaščenem

servisnem centru družbe Sony. Naprave nikoli ne poskušajte odpreti ali razstaviti sami. V

nasprotnem primeru lahko povzročite škodo in izničite garancijo.

Polnjenje naprave

1

Priključite polnilnik na električno vtičnico.

2

En konec kabla USB v polnilnik (ali na vrata USB na računalniku).

3

Drug konec kabla priključite na vrata micro USB na napravi tako, da je simbol USB

obrnjen navzgor. Ko se polnjenje začne, obvestilna lučka zasveti.

4

Ko je naprava popolnoma napolnjena, izključite kabel iz naprave tako, da ga

povlečete naravnost navzven. Priključka ne upogibajte.

Uporabljajte le polnilnik, ki je priložen napravi, ali drug Sonyjev pomnilnik, ki je namenjen

polnjenju vaše naprave.

Če se baterija popolnoma izprazni, lahko traja nekaj minut, preden obvestilna lučka zasveti in

se prikaže ikona za polnjenje .

Stanje obvestilne lučke baterije

Zelena

Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je večja od 90 odstotkov

Oranžna

Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 90 odstotkov

Rdeča

Baterija se polni, raven napolnjenosti pa je manjša od 15 odstotkov

35

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.