Sony Xperia M4 Aqua - Preprost začetni naslon

background image

Preprost začetni naslon

Preprost začetni zaslon je alternativni začetni zaslon, na katerem so prikazani

najpogosteje uporabljeni programi in tipke za hitro izbiranje, da lahko hitro pokličete

določene stike. Uporablja tudi večjo pisavo in večje ikone za vnaprej nameščene

programe, kot so Stiki, Sporočila in Koledar.

Omogočanje preprostega začetnega zaslona

1

Odprite Začetni zaslon in tapnite .

2

Poiščite in tapnite

Nastavitve > Začetna stran > Preprost začetni zaslon.

3

Sledite navodilom na zaslonu in tapnite

V redu.

Preklop na standardni začetni zaslon

Odprite Začetni zaslon in tapnite

Nastavitve > Zaprite preprost začetni zaslon >

V redu.

137

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.