Sony Xperia M4 Aqua - Varnostno kopiranje stikov

background image

Varnostno kopiranje stikov

Za varnostno kopiranje stikov lahko uporabite notranji pomnilnik, pomnilniško kartico ali

kartico SIM. Več informacij o obnavljanju stikov v napravo najdete v razdelku

Prenašanje

stikov

na strani 79.

Izvažanje imenika na pomnilniško kartico

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato tapnite .

2

Pritisnite , nato pa tapnite

Izvozi stike > Kartica SD.

3

Tapnite

V redu.

Izvoz stikov na kartico SIM

Ko izvažate stike na kartico SIM, morda ne bodo izvoženi vsi podatki. Tako je zato, ker je

pomnilnik na karticah SIM omejen.

84

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.

background image

1

Ko imate odprt Začetni zaslon, tapnite in nato še .

2

Pritisnite , nato pa tapnite

Izvozi stike > Kartica SIM.

3

Označite stike, ki jih želite izvoziti, ali tapnite

Označi vse, če želite izvoziti vse

osebe.

4

Tapnite

Izvozi.

5

Izberite

Dodaj stike, če želite dodati stike v obstoječi imenik na kartici SIM, ali

Zamenjaj vse stike, če želite zamenjati obstoječe stike na kartici SIM.

85

To je internetna različica te publikacije. © Tiskajte samo za zasebno uporabo.