Sony Xperia M4 Aqua - Navigimi nëpër aplikacione

background image

Navigimi nëpër aplikacione

Mund të navigoni midis aplikacioneve duke përdorur tastet e navigimit, shiritin e të

preferuarave dhe dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundi, që ju lejon të kaloni me

lehtësi midis të gjitha aplikacioneve të përdorura së fundi. Tastet e navigimit janë tasti i

Ekranit bazë, tasti i Aplikacioneve të fundit dhe tasti Prapa. Disa aplikacione mbyllen kur

shtypni tastin e Ekranit bazë për të dalë, ndërsa të tjerat ndërpriten ose vazhdojnë të

ekzekutohen në sfond. Nëse aplikacioni ndërpritet ose ekzekutohet në sfond, mund të

vazhdoni atje ku e latë herën tjetër që do të hapni aplikacionin.

1

Dritarja e aplikacioneve të përdorura së fundi - Hapni një aplikacion të përdorur së fundi

2

Shiriti i të preferuarave – Hapni një shkurtore për t'u qasur tek aplikacionet ose widget-et

3

Tasti i aplikacioneve të fundit - Hapni aplikacionet e përdorura së fundi dhe shiritin e të preferuarave

4

Tasti i ekranit bazë - Dilni nga një aplikacion dhe kthehuni në ekranin bazë

5

Tasti prapa - Kthehuni tek ekrani i mëparshëm brenda një aplikacioni ose mbyllni aplikacionin

Për të hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi

Shtypni .

25

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të mbyllur të gjitha aplikacionet e përdorura së fundi

Trokitni lehtë te dhe më pas trokitni lehtë .

Për të hapur një meny në një aplikacion

Kur po përdorni aplikacionin, shtypni .

Jo të gjitha aplikacionet kanë meny.