Sony Xperia M4 Aqua - Bërja e telefonatave

background image

Bërja e telefonatave

Mund të bëni një telefonatë duke formuar manualisht një numër telefoni, duke trokitur

lehtë mbi një numër të ruajtur në listën e kontakteve ose duke trokitur lehtë mbi numrin e

telefonit në pamjen e regjistrit të telefonatave. Mund të përdorni funksionin e telefonimit

inteligjent për të gjetur me shpejtësi numrat nga lista e kontakteve dhe regjistri i

telefonatave duke futur një pjesë të numrit të kontaktit ose të emrit dhe duke zgjedhur

nga sugjerimet që shfaqen.

1

Shikoni më shumë opsione

2

Fshini numrin

3

Tastiera e telefonimit

4

Butoni i telefonatës

Për të hapur tastierën e telefonimit

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

3

Nëse tastiera e telefonimit nuk shfaqet, trokitni lehtë .

Për të telefonuar një numër telefoni

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Nëse shfaqet regjistri i telefonatave, trokitni lehtë për të shfaqur tastierën e

telefonimit.

4

Futni numrin e telefonit dhe trokitni lehtë .

Për të fshirë një numër të futur gabimisht, trokitni lehtë

.

Për të bërë një telefonatë duke përdorur telefonimin e zgjuar

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë .

3

Nëse shfaqet regjistri i telefonatave, trokitni lehtë për të shfaqur tastierën e

telefonimit.

4

Përdorni tastierën e telefonimit për të futur shkronjat ose numrat që i

korrespondojnë kontaktit që dëshironi të telefononi. Ndërsa futni secilën shkronjë

ose numër, shfaqet një listë e përkimeve të mundshme.

5

Trokitni lehtë te kontakti që dëshironi të telefononi.

71

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të bërë një telefonatë ndërkombëtare

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë . Do të afishohet regjistri i telefonatave.

3

Trokitni lehtë për të afishuar tastierën e telefonimit.

4

Prekni dhe mbani 0 derisa të shfaqet shenja “+”.

5

Futni prefiksin e shtetit, prefiksin e zonës pa zerot e para, të ndjekura nga numri i

telefonit. Më pas trokitni lehtë .

Për të shtuar një numër të telefonimit të drejtpërdrejtë në ekranin bazë

1

Prekni dhe mbani një zonë bosh te Ekrani bazë derisa të dridhet pajisja dhe të

shfaqet menyja e përshtatjes.

2

Në menynë e përshtatjes, trokitni lehtë

Widget-et > Shkurtoret.

3

Lëvizni nëpër listën e aplikacioneve dhe përzgjidhni

Telefonimi i drejtpërdrejtë.

4

Zgjidhni kontaktin dhe numrin që dëshironi të përdorni si numrin për telefonim të

drejtpërdrejtë.

Afishimi ose fshehja e numrit tuaj të telefonit

Ju mund të përzgjidhni që të afishoni ose të fshihni numrin tuaj të telefonit në pajisjet e

marrësve të telefonatave kur i telefononi atyre.

Për të afishuar ose fshehur numrin tuaj të telefonit gjatë telefonatave dalëse

1

Nga

Ekrani bazë, trokitni lehtë .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë

Cilësimet > Telefonata > Cilësimet shtesë > Identifikimi i

telefonatës dhe shtoni një opsion.

Ky opsion mund të mos ofrohet nga të gjithë operatorët.