Sony Xperia M4 Aqua - Langlangan

background image

Langlangan

6

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

1. Lampu ngeusi/béwara
2. Sénsor Jarak/Cahaya
3. Speaker ceuli
4. Lénsa kaméra hareup
5. Panutup slot kartu SIM nano
6. Kenop daya
7. Kenop Polumeu/Zum
8. Kenop kaméra
9. Speaker tarik
10. Mikropon utama

11. Lénsa kaméra utama
12. Lampu kaméra
13. Wewengkon anténeu GPS
14. Wewengkon deteksi NFC™
15. Jék headset
16. Mikropon kadua
17. Carjer/port kabel USB
18. Wewengkon anténeu Wi-Fi/Bluetooth
19. Panutup slot kartu memori