Sony Xperia M4 Aqua - Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina

background image

Ngawitan telepon Anjeun pertama kalina

Disarankeun Anjeun ngecas batre sahenteuna 30 menit sateuacan ngamimitian

ngahurungkeun alat Anjeun. Anjeun tiasa make alat Anjeun pas keur di eusi, tingali

Ngeusi batre alat Anjeun

di kaca 33.

Basa mimiti Anjeun ngahurungkeun alat Anjeun, pituduh setelan mantuan anjeun ngatur

setelan pungsi dasar, ngaluyukeun alat Anjeun jeung asup kana akun (contona, akun

Google™).

Pikeun ngahurungkeun alat

1

Pencet terus kenop daya nepi ka alat ngageter.

2

Tulis PIN kartu SIM Anjeun basa ditaros, teras ketok

.

3

Antosan sakedap kanggo alat dimimitian.

Pikeun mareuman alat

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka menu pilihan muka.

2

Dina menu pilihan, ketok

Mareuman tanaga.

Ieu bisa butuh sababaraha lami kanggo alat dipareuman.