Sony Xperia M4 Aqua - Nganggo alat Anjeun di kondisi nu baseuh tur kebul

background image

Nganggo alat Anjeun di kondisi nu baseuh tur kebul

Alat Anjeun teh kedap cai tur dilindungan ti debu, jadi Anjeun teu kudu hariwang upami

Anjeun kahujanan atawa hoyong ngawasuh kotoran make cai keran nu ngalir, tapi inget:

sadaya port sareng tutup anu dipasang kedah yakin katutup. Anjeun ulah: neundeun alat

di jero cai sadayana; atawa ngeunakeun alat ka cai lait, cai asin, cai ber-klorin atawa

cairan sapertos minuman. Palanggaran sareng pamakean nu teu bener kana alat ieu

bakal ngabolaykeun haransi. Alat ieu ngagaduhan Panjagaan Ingress tingkat IP65/68.

Kanggo langkung seueur inpo tingali

www.sonymobile.com/waterproof

.

Haransi Anjeun teu kaasup karuksakan atawa cacad nu disababkeun ku

panyalahgunaan atawa pamakean alat nu teu sasuai ka petunjuk Sony Mobile. Kanggo

langkung seueur inpo ngeunaan haransi, tingali kana inpormasi penting, anu tiasa dibuka

ti

support.sonymobile.com

atawa liwat

Setelan > Ihwal telepon > Inpormasi anu sah.

Alat Anjeun gaduh port USB nu teu aya tutupna. Port USB kudu bener-bener garing

samemeh kabel tiasa disambungkeun, contona, pikeun ngeusi batre atawa transper

data. Upami alat anjeun keuna cai, elap nepi ka garing maké kaén mikro-piber jeung

oyag-oyag alatna sahenteuna 15 kali tur port USB port mayun ka handap. Ulangi deui

139

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

prosedur ieu lamun cai masih katingali dina port USB. Ngan selapkeun kabel USB kana

port USB saenggeus port bener-bener garing.

Jang ngagaringkeun port USB

1

Make kaen mikro-piber, elap sesa cai tina alat Anjeun.

2

Bari alat dicekel kalayan tegep jeung port USB ngadep ka handap, oyag-oyag alat

sing gancang sahenteuna 15 kali.

3

Lamun sesa cai masih keneh katempo dina port USB, oyag-oyag alatna

sababaraha kali deui.

4

Pake kaen mikro-piber jang ngelap sesa cai nu aya tina port USB.