Sony Xperia M4 Aqua - Batre sareng pangaturan daya

background image

Batre sareng pangaturan daya

Alat Anjeun gaduh batre nu dipasangkeun. Konsumsi batre beda dumasar ka fitur nu

dipake. Supados batre awet, Anjeun kudu pertimbangkeun hal ieu:

Teteup ngalacak konsumsi batre.

Tuturkeun tip pamakean umum jang ngaronjatkeun kinerja batre.

Pake modeu ngirit daya
Alat Anjeun dilengkepan ku dua modeu STAMINA jeung fitur ngirit daya pikeun mantuan

alat ngurangan konsumsi batrena. Fitur ngirit daya Android jalan dina latar tukang, jeung

anjeun bisa ngaktipkeun atawa mareuman modeu STAMINA atawa modeu Ultra

STAMINA ku nyalira.
Fitur hemat daya ngawatesan data latar tukang pikeun ngirit daya, upami Anjeun teu

hoyong aplikasi kapangaruhan, Anjeun bisa ngiwalkeun aplikasi dina menu Optimalisasi

batre.

Apdet sistem manawi ngarobah modeu ngirit daya nu aya dina alat Anjeun.

Pikeun nempo konsumsi batre, perkiraan waktos, jeung tip ngirit daya

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre. Langlangan nembongan nu mintonkeun

persentase batre sareng perkiraan waktos pamakean batre.

3

Ketok

PINTONKEUN PAMAKÉAN BATRÉ pikeun nempo daptar fitur jeung

ladenan nu make daya batre ti terahir siklus ngeusi batre. Ketok item pikeun

meunangkeun inpormasi ngeunaan cara ngurangan konsumsi batre.

Anjeun bisa ngonpigurasi, ngaktipkeun, jeung nganonaktipkeun modeu ngirit daya

Setelan >

Batre.

Pikeun nempo konsumsi batre pikeun aplikasi

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Aplikasi.

3

Pilih aplikasi tur tilik pamakean batre make di handap

Batere kaanggo.

Tip pamakean umum jang ngaronjatkeun kinerja batre.

Tips nu katut tiasa mantuan anjeun ningkatkeun kinerja batre:

Turunkeun tingkat kacaangan layar, tempo

Setélan layar

di kaca 56.

Pareuman Bluetooth®, Wi-Fi, jeung ladenan lokasi sawaktos Anjeun teu

merlukeun fitur ieu.

Pareuman alat Anjeun atawa pake modeu Pesawat upami Anjeun keur aya di hiji

wewengkon nu taya atawa lemah jangkauan jaringanana. Lamun henteu, alat

bakal terus nyeken jaringan nu aya, ieu teh bakal meakkeun daya.

Pake jaringan Wi-Fi tibatan roaming di luar nagari. Roaming nyaeta nyekel jaringan

utama jeung milampah pentaan tambahan dina batre Anjeun, kusabab alat kudu

ngirim daya kaluaran nu leuwih luhur, tingal

Wi-Fi

di kaca 45.

Ngarobah setalan singkronisasi jang email, kalender, jeung kontak, tingal

Nyingkronkeun jeung akun online

dina kaca 52.

Pariksa aplikasi nu ngonsumsi batre luhur, jeung pertimbangkeun tip ngirit batre nu

aya dina alat pikeun aplikasi ieu.

Ngarobah tingkat bewara pikeun aplikasi, tingal

Bewara

di kaca 27.

Pareuman idin babagi lokasi pikeun aplikasi, tingal

Setelan aplikasi

di kaca 58.

Pupus aplikasi nu teu dipake, tingal

Layar aplikasi

di kaca 23.

Pake alat handsfree asli Sony™ pikeun ngadengekeun musik. Alat handsfree

make batre leuwih saeutik tibatan sepeker alat Anjeun.

Balikan deui alat Anjeun ayeuna jeung engke.

Optimalisasi batre

Optimalisasi batre mangrupakeun modeu bawaan nu ampuh sareng gampil dipakena nu

ningkatkeun waktos pamakean batre Anjeun ku cara ngurangan pamakean batre basa

Anjeun teu make alat atawa aplikasi husus.

34

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.

background image

Ieu tiasa dihontal ku nahan aktivitas jaringan nu boros batre, sapertos ladenan lokasi,

nyingkronkeun tur nyeken Wi-Fi di latar tukang basa Anjeun keur teu make alat dina

waktu lami.
Telepon sareng talatah SMS moal kapangaruh.
Anjeun moal bisa ngoptimalkeun Batre, tapi tiasa nyieun iwalan pikeun aplikasi nu tangtu.

Cara ngaluarkeun aplikasi husus ti optimalkeun batre

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre.

3

Ketok jeung pilih

Optimasi Batré. Anjeun bakal nempo daptar aplikasi nu teu

dioptimalkeun.

4

Pikeun nambahkeun atawa mupus aplikasi ti daptar ieu, ketok

Aplikasi jeung pilih

aplikasi ti daptar pikeun ngedit setelan pengoptimalanna.

5

Daptar aplikasi nu teu dioptimalkeun bakal di-apdet sasuai ka setelan Anda.

Anjeun moal bisa ngiwalkeun optimalisasi aplikasi ku modeu Ultra STAMINA.

Anjeun oge bisa ngonpigurasi

Optimasi Batré ti menu Aplikasi ku ngetok .

Modeu ngirit daya

Aya sababaraha modeu hemat daya nu sadia jang dipake ku Anjeun lamun Anjeun

hoyong hirup batre leuwih lila:

modeu

STAMINA

Dumasar dina tingkat STAMINA, fitur nu beda bakal diwatesan atawa dinonaktipkeun

supados bisa ngurangan konsumsi batre. Ieu kaasup kinerja render, animasi, jeung

kacaangan layar, paningkatan gambar, singkronisasi data apl latar tukang, geter (kajaba

telepon asup), streaming jeung GPS (upami layar pareum). nembongan dina bar status.

Modeu Ultra

STAMINA

Salian ti fitur nu dinonaktipkeun ku modeu STAMINA, modeu Ultra STAMINA

nganonaktipkeun Data Seluler jeung Wi-Fi. Pilihan aplikasi diwatesan jeung widget (kajaba

Jam) dinonaktipkeun. Nelepon jeung SMS tetep sadia. Layar utama anjeun diganti jeung

layar Utama modeu Ultra STAMINA husus, jeung panel tambahan dinonaktipkeun.
nembongan dina bar status.

Pikeun ngaktipkeun/nganonaktipkeun modeu STAMINA

1

Tina

Layar mimiti, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre.

3

Ketok

modeu STAMINA terus pilih pilihan nu dipikahayang.

nembongan dina bar status upami

modeu STAMINA aktip.

Anjeun bisa nyaluyukeun persentase Mimitian-otomatis ka preferesi anjeun jeung ngiwalkeun

optimalisasi aplikasi ku modeu STAMINA.

Pikeun ngaktipkeun modeu Ultra STAMINA

1

Tina

Layar mimiti anjeun, ketok .

2

Téangan terus ketok

Setelan > Batre.

3

Ketok

Modeu Ultra STAMINA, terus ketok Aktipkeun.

4

Konpirmasi pikeun ngaktipkeun.
Layar utama anjeun diganti jeung layar Utama modeu Ultra STAMINA, jeung

nembongan dina bar status upami

Modeu Ultra STAMINA aktip. Anjeun moal bisa

ngiwalkeun optimalisasi aplikasi ku modeu Ultra STAMINA.

Pikeun nganonaktipkeun modeu Ultra STAMINA

1

Sered ka handap bar status jang ngakses panel Bewara.

2

Ketok

Nonaktipkeun modeu Ultra STAMINA.

3

Ketok

OKE.

Nganonaktipkeun modeu Ultra STAMINA bakal ngabalikan deui alat Anjeun.

35

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.