Sony Xperia M4 Aqua - Låsa och låsa upp skärmen

background image

Låsa och låsa upp skärmen

När din enhet är på och lämnas oanvänd under en viss tid blir skärmen mörkare för att

spara batteri och låses automatiskt. Det här låset förhindrar oönskade åtgärder på

pekskärmen när du inte använder den. När du köper enheten är ett enkelt skärmlås med

gesten "svep" redan inställt. Det betyder att du måste svepa vänster eller uppåt på

skärmen för att låsa upp den. Du kan ändra säkerhetsinställningarna senare och lägga till

andra typer av lås. Se

Skärmlås

på sidan 12.

Aktivera skärmen

Tryck snabbt på strömknappen .

Låsa skärmen

När skärmen är aktiv, tryck kort på strömknappen .