Sony Xperia M4 Aqua - Språkinställningar

background image

Språkinställningar

Du kan välja ett standardspråk för enheten och ändra det igen vid ett senare tillfälle. Du

kan också ändra skrivspråket för textinmatning.

Byta språk

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Språk och inmatning > Språk.

3

Välj ett alternativ.

4

Tryck på

OK.

Om du väljer fel språk och inte kan läsa menytexterna, hitta och tryck på . Markera sedan

texten bredvid

och markera den första posten i menyn som öppnas. Du kan sedan välja

det språk du vill ha.