Sony Xperia M4 Aqua - Volyminställningar

background image

Volyminställningar

Du kan ändra volymen på ringsignalen för inkommande samtal och aviseringar, samt för

musik- och videouppspelning.

Anpassa ringsignalsvolymen med volymknappen

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen.

Anpassa uppspelningsvolymen för media med volymknappen

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen samtidigt som du lyssnar på musik eller

tittar på film, även när skärmen är låst.

Aktivera vibrationsläget

Tryck uppåt eller nedåt på volymknappen tills

visas.

Justera volymnivåerna

1

Utgå från Startskärmen och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering.

3

Dra volymreglagen till önskade lägen.

Du kan också trycka uppåt eller nedåt på volymknappen och sedan trycka på

för att

separat justera volymnivåerna för ringsignal, medieuppspelning och alarm.

Ställa in så att enheten vibrerar vid inkommande samtal

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Ljud och avisering.

3

Aktivera funktionen genom att trycka på skjutreglaget

Vibrera även vid samtal.

55

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Välja en ringsignal

1

Utgå från Startskärmen och tryck på .

2

Hitta och tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Telefonens ringsignal.

3

Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad i

enheten.

4

Bekräfta genom att trycka på

Klar.

Välja aviseringsljud

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Aviseringsljud.

3

Välj ett alternativ från listan eller tryck på och välj en musikfil som är sparad i

enheten.

4

Bekräfta genom att trycka på

Klar.

Vissa program har sina egna specifika aviseringsljud, vilka kan markeras från

programinställningarna.

Aktivera pektoner

1

Gå till

Startskärm och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Ljud och avisering > Andra ljud.

3

Aktivera eller inaktivera olika pektoner genom att trycka på skjutreglagen.