Sony Xperia M4 Aqua - Kompatibilitet med hörselhjälpmedel

background image

Kompatibilitet med hörselhjälpmedel

Alternativet för kompatibilitet med hörselhjälpmedel säkerställer att enhetens ljud fungerar

med standardhörselhjälpmedel.

Aktivera kompatibilitet med hörselhjälpmedel

1

Gå till Startskärmen och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Samtal > Tillgänglighet.

3

Markera kryssrutan bredvid

Hearing aids.