Sony Xperia M4 Aqua - TTY-läget (texttelefon)

background image

TTY-läget (texttelefon)

TTY-funktionen (texttelefon) på enheten gör det möjligt för användare som är döva, har

nedsatt hörsel eller har tal- och språksvårigheter att kommunicera med en TTY-enhet

eller en relätjänst.

Aktivera TTY-läget

1

Gå till Startskärmen och tryck på .

2

Tryck på

Inställningar > Samtal.

3

Tryck på

Tillgänglighet > TTY mode.

4

Välj önskat TTY-läge.

136

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.