Sony Xperia M4 Aqua - Innehåll

background image

Innehåll

Komma igång................................................................................. 7

Om den här användarhandboken........................................................7
Översikt...............................................................................................7
Montering............................................................................................8
Skärmskydd........................................................................................9
Starta enheten för första gången....................................................... 10
Varför behöver jag ett Google™-konto?............................................ 10

Enhetssäkerhet.............................................................................12

Se till att enheten är skyddad............................................................ 12
Skärmlås...........................................................................................12
Låsa upp enheten automatiskt.......................................................... 14
SIM-kortsskydd.................................................................................17
Hitta enhetens identifieringsnummer..................................................18
Hitta en förlorad enhet ......................................................................18

Grunderna.................................................................................... 20

Använda pekskärmen....................................................................... 20
Låsa och låsa upp skärmen.............................................................. 22
Startskärm........................................................................................ 22
Programskärmen.............................................................................. 24
Navigera i program............................................................................25
Widgetar........................................................................................... 26
Genvägar och mappar...................................................................... 26
Bakgrund och teman........................................................................ 27
Ta en skärmbild.................................................................................28
Aviseringar........................................................................................ 28
Ikoner i statusfältet............................................................................ 30
Appöversikt.......................................................................................32

Batteri och underhåll.................................................................... 34

Ladda enheten..................................................................................34
Hantering av batteri och ström.......................................................... 35
Uppdatera enheten........................................................................... 36
Underhåll med en dator.....................................................................38
Lagring och minne............................................................................ 39
Säkerhetskopiera och återställa innehåll............................................ 40

Hämta program............................................................................ 44

Hämta program från Google Play™...................................................44
Hämta program från andra källor.......................................................44

Internet och nätverk..................................................................... 45

Surfa på webben...............................................................................45

2

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Internet- och MMS-inställningar ........................................................45
Wi-Fi................................................................................................. 46
Dela mobildataanslutningen.............................................................. 48
Kontrollera dataanvändning...............................................................50
Välja mobilnät....................................................................................51
Virtuella privata nätverk (VPN)............................................................51

Synkronisera data på enheten..................................................... 53

Synkronisera med onlinekonton........................................................ 53
Synkronisera med Microsoft® Exchange ActiveSync®......................53

Grundläggande inställningar........................................................ 55

Öppna inställningar........................................................................... 55
Volyminställningar..............................................................................55
Stör inte-läge.................................................................................... 56
Skärminställningar............................................................................. 57
Programinställningar..........................................................................59
Återställa appar................................................................................. 60
Daydream......................................................................................... 60
Språkinställningar..............................................................................61
Datum och tid................................................................................... 61
Bättre ljud......................................................................................... 61
Flera användarkonton........................................................................62

Skriva text.................................................................................... 65

Virtuellt tangentbord.......................................................................... 65
Telefonknappsats.............................................................................. 66
Skriva text med röstinmatning........................................................... 67
Redigera text.....................................................................................67
Anpassa det virtuella tangentbordet.................................................. 68

Ringa samtal................................................................................ 70

Ringa samtal..................................................................................... 70
Ta emot samtal..................................................................................71
Pågående samtal.............................................................................. 73
Använda samtalsloggen.................................................................... 73
Vidarekoppla samtal..........................................................................74
Begränsa samtal............................................................................... 74
Flera samtal...................................................................................... 75
Konferenssamtal............................................................................... 75
Röstbrevlåda.....................................................................................76
Nödsamtal........................................................................................ 76

Kontakter......................................................................................78

Överföra kontakter............................................................................ 78
Söka efter och visa kontakter............................................................ 79
Lägga till och redigera kontakter........................................................80

3

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Lägga till medicinsk information och kontaktuppgifter för
nödsituationer................................................................................... 81
Favoriter och grupper........................................................................82
Skicka kontaktinformation................................................................. 83
Undvika dubbletter i applikationen Kontakter.....................................83
Säkerhetskopiera kontakter...............................................................83

Meddelanden och chatt............................................................... 85

Läsa och skicka meddelanden.......................................................... 85
Ordna meddelanden......................................................................... 86
Ringa från ett meddelande................................................................ 87
Meddelandeinställningar....................................................................87
Snabbmeddelanden och videochatt..................................................87

E-post...........................................................................................88

Konfigurera e-post............................................................................ 88
Skicka och ta emot e-postmeddelanden........................................... 88
Ordna e-postmeddelanden............................................................... 89
Inställningar för e-postkonto.............................................................. 90
Gmail™.............................................................................................90

Musik............................................................................................92

Överföra musik till enheten................................................................ 92
Lyssna på musik............................................................................... 92
Musik-menyn.................................................................................... 93
Spellistor........................................................................................... 94
Dela musik........................................................................................ 95
Förstärka ljudet................................................................................. 95
Identifiera musik med TrackID™........................................................ 95

FM-radio.......................................................................................97

Lyssna på radion...............................................................................97
Favoritradiokanaler............................................................................ 98
Ljudinställningar................................................................................ 98

Kamera......................................................................................... 99

Ta foton och spela in videoklipp.........................................................99
Allmänna kamerainställningar.......................................................... 100
Inställningar för stillbildskamera....................................................... 104
Inställningar för videokamera........................................................... 107

Foton och videor i Album........................................................... 110

Visa foton och videor.......................................................................110
Dela och hantera foton och videor...................................................111
Redigera foton med redigeringsprogrammet Foto........................... 112
Redigera videor med programmet Movie Creator............................ 113
Dölja foton och videoklipp............................................................... 113
Albummenyn på startskärmen.........................................................114

4

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Visa dina foton på en karta..............................................................115

Videor......................................................................................... 117

Titta på video i Video-programmet.................................................. 117
Överföra videoinnehåll till enheten....................................................118
Hantera videoinnehåll...................................................................... 118
Movie Creator................................................................................. 118
Tjänsten PlayStation™ Video.......................................................... 119

Kommunikation.......................................................................... 120

Spegla enhetens skärm trådlöst på en TV....................................... 120
Dela innehåll med DLNA Certified™-enheter................................... 120
Ansluta enheten till USB-tillbehör.....................................................122
NFC................................................................................................ 122
Trådlös Bluetooth®-teknik...............................................................124

Smarta appar och funktioner som sparar tid åt dig................... 127

Styra tillbehör och inställningar med Smart Connect™.................... 127
Använda enheten som plånbok....................................................... 129

Resor och kartor.........................................................................130

Använda platstjänster......................................................................130
Google Maps™ och navigering....................................................... 130
Använda datatrafik när du reser.......................................................131
Flygplansläge.................................................................................. 131

Kalender och alarmklocka..........................................................132

Kalender......................................................................................... 132
Alarm och klocka............................................................................ 133

Hjälpmedel................................................................................. 135

Förstoringsrörelser.......................................................................... 135
Stor text..........................................................................................135
Färgkorrigering................................................................................135
Skärmen Enkel start........................................................................ 135
Kompatibilitet med hörselhjälpmedel............................................... 136
TalkBack......................................................................................... 136
TTY-läget (texttelefon)......................................................................136

Support and juridisk information................................................137

Supportappen.................................................................................137
Xperia™ Tips.................................................................................. 137
Hjälp i menyer och program............................................................ 137
Köra diagnostester på enheten....................................................... 137
Starta om, återställa och reparera................................................... 138
Hjälp oss förbättra vår programvara................................................ 139
Använda enheten i våta och dammiga miljöer..................................139
Garanti, SAR och riktlinjer för användning........................................140
Återvinna enheten........................................................................... 140

5

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.

background image

Juridisk information......................................................................... 140

6

Detta är en internetversion av denna utgåva. © Utskrift endast för privat bruk.