Sony Xperia M4 Aqua - Förstärka ljudet

background image

Förstärka ljudet

Förbättra ljudkvaliteten med equalizern

1

Öppna Musik-menyn och tryck på

Inställningar > Ljudinställningar > Ljudeffekter

>

Equalizer.

2

Justera ljudet manuellt genom att dra frekvensbandsknapparna upp eller ned.

Justera ljudet automatiskt genom att trycka på

och välja en stil.

Slå på surroundljudfunktionen

1

Öppna Musik-menyn och tryck på

Inställningar > Ljudinställningar > Ljudeffekter

>

Surroundljud (VPT).

2

Bläddra åt vänster eller åt höger för att välja en inställning och bekräfta sedan

genom att trycka på

OK.