Sony Xperia M4 Aqua - Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman

background image

Pagba-back up at pagbabalik ng nilalaman

Sa pangkalahatan, hindi ka dapat mag-save lang ng mga larawan, video at iba pang

personal na nilalaman sa internal memory ng iyong device. Kung mawala, manakaw, o

masira ang iyong device, hindi na maibabalik ang data na nakaimbak sa internal memory

nito. Inirerekomendang gamitin ang software na Xperia™ Companion upang magsagawa

ng mga pag-back up na ligtas na magse-save sa iyong data sa isang external device.

Partikular na inirerekomenda ang paraang ito kung ina-update mo ang software ng iyong

device sa mas bagong bersyon ng Android.
Inirerekomenda ang Xperia™ application na Pag-backup at pagpapanumbalik para sa

pag-back up ng data bago ka magsagawa ng pag-reset sa factory data. Gamit ang

application na ito, maba-back up mo ang data sa isang online account, SD card o

external USB storage device na iyong ikinonekta sa iyong device gamit ang isang USB

Host adapter:
Sa Google application na Pag-back up at Pagbalik, maaari kang mag-back up ng data

sa isang Google server.

Pagba-back up ng data sa isang computer

Gamitin ang software na Xperia™ Companion upang mag-back up ng data mula sa
iyong device patungo sa isang PC o Apple

®

Mac

®

computer. Maaari mong i-back up

ang mga sumusunod na uri ng data:

Mga contact at log ng tawag

Mga text message

Kalendaryo

Mga Setting

Mga media file gaya ng musika at mga video

43

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Mga larawan at imahe

Upang i-back up ang iyong data gamit ang isang computer

1

I-unlock ang screen ng iyong device at ikonekta ito sa computer gamit ang isang

USB cable.

2

Buksan ang Xperia™ Companion software sa iyong computer kung hindi ito

awtomatikong malulunsad. Pagkalipas ng ilang sandali, matutukoy ng computer

ang iyong device. Tiyaking piliin ang

Maglipat ng mga file (MTP) mode sa iyong

device.

3

Mag-click sa

I-backup sa pangunahing screen ng Xperia™ Companion.

4

Sundin ang mga tagubiling nasa screen upang mag-back up ng data mula sa

iyong device.

Kung hindi naka-install sa iyo ang Xperia™ Companion, hihilingin sa iyong i-install ito kapag

nakonekta mo ang iyong device sa computer.

Upang i-restore ang iyong data gamit ang isang computer

1

I-unlock ang screen ng iyong device at ikonekta ito sa computer gamit ang isang

USB cable.

2

Buksan ang Xperia™ Companion software sa iyong computer kung hindi ito

awtomatikong malulunsad. Pagkalipas ng ilang sandali, matutukoy ng computer

ang iyong device. Tiyaking piliin ang

Maglipat ng mga file (MTP) mode sa iyong

device.

3

Mag-click sa

I-restore sa pangunahing screen ng Xperia™ Companion.

4

Pumili ng backup file mula sa mga backup na rekord, pagkatapos ay mag-click sa

Susunod at sundin ang mga tagubilin sa screen para ma-restore ang data sa

iyong device.

Kung hindi naka-install sa iyo ang Xperia™ Companion, hihilingin sa iyong i-install ito kapag

nakonekta mo ang iyong device sa computer.

Pag-back up ng data gamit ang Xperia™ application na Pag-backup at

pagpapanumbalik

Ang paggamit ng Xperia™ application na Pag-back up at pagpapanumbalik, maaari

kang gumawa ng online backup o lokal na backup ng data. Halimbawa, maaari kang

mag-back up ng data nang manu-mano o mag-on ng function na awtomatikong backup

upang mag-save ng data nang regular.
Inirerekomenda ang Xperia™ application na Pag-backup at pagpapanumbalik para sa

pag-back up ng data bago ka magsagawa ng pag-reset sa factory data. Gamit ang

application na ito, maba-back up mo ang mga sumusunod na uri ng data sa isang online

account, SD card o external USB storage device na iyong ikinonekta sa iyong device

gamit ang isang USB Host adapter:

Mga Bookmark

Mga contact at mga talaan ng tawag

Mga Pag-uusap

Data ng kalendaryo

Mga email account

Mga Wi-Fi network

Mga setting ng device

Mga Application

Layout ng Xperia™ Home

44

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang mag-back up ng nilalaman sa isang online na account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

3

Para paganahin ang function na awtomatikong pag-backup, tapikin ang

Awto

pag-backup at pagkatapos ay tapikin ang switch na naka-on/naka-off.

4

Upang paganahin ang function ng manu-manong backup, tapikin ang

Higit pa >

Manu-manong backup.

5

Sa ilalim ng

Saan mag-iimbak ng mga file, tapikin ang Pumili ng storage > Online

account.

6

Kung naka-pronpt, basahin ang mga nauugnay na tuntunin at kung sumasang-

ayon ka, tapikin ang

Sumasang-ayon ako, pagkatapos ay sundin ang mga

tagubilin sa screen upang mag-sign in sa iyong Google™ account..

7

Piliin ang mga uri ng data na iba-back up, pagkatapos ay tapikin ang

I-backup.

Upang i-set up ang function na awtomatikong pag-back up

1

Kung nagba-back up ka ng nilalaman sa isang USB storage device, tiyaking

nakakonekta ang storage device sa iyong device gamit ang isang USB Host

adapter. Kung nagba-back up ka sa isang SD card, siguraduhing nakapasok nang

wasto ang SD card sa iyong device. Kung nagba-back up ka ng nilalaman sa

isang online na account, tiyaking naka-sign in ka sa iyong Google™ account.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

4

Sa ilalim ng

Backup at pagpapanumbalik ng Xperia™, tapikin ang Awto pag-

backup.

5

Para paganahin ang function na awtomatikong pag-backup, tapikin ang switch na

naka-on/naka-off.

6

Pumili ng dalas ng backup, kung saan magse-save ng mga backup file, ang oras

na magba-back up at ang mga uri ng data na iba-back up.

7

Para i-save ang iyong mga setting, tapikin ang .

Upang manu-manong mag-back up ng nilalaman

1

Kung nagba-back up ka ng nilalaman sa isang USB storage device, tiyaking

nakakonekta ang storage device sa iyong device gamit ang isang USB Host

adapter. Kung nagba-back up ka sa isang SD card, tiyaking maayos na nakalagay

ang SD card sa iyong device. Kung nagba-back up ka ng nilalaman sa isang

online na account, tiyaking naka-sign in ka sa iyong Google™ account.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

4

Sa ilalim ng

Backup at pagpapanumbalik ng Xperia™, tapikin ang Higit pa.

5

Tapikin ang

Manu-manong backup, pagkatapos ay pumili ng patutunguhan ng

backup at ang mga uri ng data na gusto mong i-back up.

6

Tapikin ang

I-backup.

7

Pagkatapos mag-back up ng data, tapikin ang

Tapusin.

Upang mag-edit ng backup file

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

3

Sa ilalim ng

Backup at pagpapanumbalik ng Xperia™, tapikin ang Higit pa.

4

Tapikin ang

I-edit ang backup file, pagkatapos ay pumili ng pinagmumulan ng

backup at ang mga uri ng data na gusto mong tanggalin.

5

Tapikin ang

Tanggalin ang data.

6

Tapikin ang

OK upang kumpirmahin.

7

Pagkatapos matanggal ang data, tapikin ang

Tapusin.

45

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang magbalik ng na-back up na nilalaman

1

Kung nagre-restore ka ng nilalaman sa isang USB na storage device, tiyaking

nakakonekta ang storage device sa iyong device gamit ang naaangkop na kable.

Kung nagbabalik ka ng nilalaman sa isang SD card, tiyaking maayos na nakalagay

ang SD card sa iyong device. Kung nagbabalik ka ng nilalaman mula sa isang

online na account, tiyaking naka-sign in ka sa iyong Google™ account.

2

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

4

Sa ilalim ng

Backup at pagpapanumbalik ng Xperia™, tapikin ang Magbalik ng

data, pagkatapos ay pumili ng pinagmumulan ng pagbabalik at ang mga uri ng

data na gusto mong ibalik.

5

Tapikin ang

Magbalik ng data.

6

Pagkatapos mabalik ang content, tapikin ang

Tapusin.

Tandaan na ang anumang pagbabagong iyong ginawa sa iyong data at mga setting

pagkatapos mong gumawa ng backup, kasama ang anumang mga application na na-

download mo, ay mabubura sa proseso ng pagbabalik.

Pag-back up ng data gamit ang Google application na Pag-backup at

pagpapanumbalik

Gamit ang Google application na Pag-back up at Pagbalik, maaari kang mag-back up

ng data sa isang Google server. Maaari mo ring i-on ang awtomatikong function ng

pagpapanumbalik para magpanumbalik ng data at mga setting ng application kapag na-

install mo ulit ang isang application.
Gamit ang application na ito, maaari mong i-back up ang mga sumusunod na uri ng

data:

Mga Application

Mga Bookmark

Mga Wi-Fi network

Iba pang mga setting

Upang mag-back up ng data sa isang online na account

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

3

Sa ilalim ng

Backup at pagpapanumbalik ng Google™, tapikin ang I-back up ang

aking data at i-drag ang slider pakanan.

Upang i-enable ang awtomatikong pagpapanumbalik kapag nag-reinstall ka ng

application

1

Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > I-backup at i-reset.

3

Sa ilalim ng

Backup at pagpapanumbalik ng Google™, i-drag ang slider sa tabi

ng

Awtomatikong ibalik pakanan.

46

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.