Sony Xperia M4 Aqua - Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

background image

Pagbabahagi sa iyong koneksyon ng data sa mobile

Maraming paraan kung paano mo maaaring ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa

mobile sa iba pang mga device:

Pag-tether sa USB – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa isang computer

gamit ang isang USB cable.

Pag-tether sa Bluetooth® – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile sa

hanggang libang iba pang device sa pamamagitan ng Bluetooth®.

Portable na Wi-Fi hotspot – ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa mobile nang sabay-

sabay sa hanggang 8 iba pang device, kabilang ang mga device na may suprta sa

teknolohiyang WPS.

51

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang ibahagi ang koneksyon ng iyong data gamit ang isang USB cable

1

Ideaktibo ang lahat ng koneksyon na USB cable a iyong device.

2

Gamit ang USB cable na kasama sa iyong device, ikonekta ang iyong device sa

isang computer.

3

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

4

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

5

I-drag pakanan ang slider sa tabi ng

USB tethering, pagkatapos ay tapikin ang

OK kung ma-prompt. Ipapakita ang sa status bar kapag nakakonekta ka na.

6

Upang ihinto ang pagbabahagi ng koneksyon ng iyong data, tapikin ang slider na

USB tethering o idiskonekta ang USB cable.

Hindi mo maibabahagi ang koneksyon ng data at SD card ng iyong device sa pamamagitan ng

isang USB cable nang magkasabay.

Upang ibahagi ang iyong koneksyon ng data sa ibang Bluetooth® device

1

Tiyaking ang iyong device at ang iba pang Bluetooth® device ay nakapares sa

isa't isa at ang trapiko ng mobile data ay nakaaktibo sa iyong device.

2

Iyong device: Mula sa iyong Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot at

pagkatapos ay tapikin ang slider na

Pag-tether ng Bluetooth upang i-enable ang

function.

4

Bluetooth® device: I-set up ang device upang nakakakuha ito ng koneksyon ng

network gamit ang Bluetooth®. Kung ang device ay isang computer, sumangguni

sa mga nauugnay na tagubilin upang makumpleto ang pag-setup. Kung

gumagana ang device sa Android™ operating system, tapikin ang icon ng mga

setting sa tabi ng pangalan ng device na kapares nito sa ilalim ng

Mga Setting >

Bluetooth > Mga ipinares na device, pagkatapos ay markahan ang Access sa

internet checkbox.

5

Iyong device: Tapikin ang Mga Setting sa tabi ng naipares na device. Pagkatapos,

markahan ang checkbox na access sa internet. Hintayin ang na lumabas sa

status bar. Kapag lumabas ito, kumpleto na ang pag-setup.

6

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng mobile data, tapiking muli

ang slider na

Pag-tether ng Bluetooth upang i-disable ang function.

Ang function na

Pag-tether ng Bluetooth ay naka-off sa tuwing io-off mo ang iyong device o io-

off ang function na Bluetooth®.

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa pagpapares at pag-o-on ng trapiko ng mobile

data, tingnan ang

Upang ipares ang iyong device sa isa pang Bluetooth® device

sa

pahina 133 at

Upang magdagdag ng virtual na private network

sa pahina 55.

Upang gamitin ang iyong device bilang isang portable Wi-Fi hotspot

1

Sa iyong Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang Wi-Fi hotspot.

4

Ipasok ang impormasyon ng

Pangalan ng network (SSID).

5

Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad. Kung

kinakailangan, magpasok ng password.

6

Tapikin ang

I-save.

7

Tapikin ang at i-drag pakanan ang slider sa tabi ng

Portable hotspot.

8

Kung may prompt, tapikin ang

OK upang kumpirmahin. Lalabas ang sa status

bar kapag naging aktibo ang portable na Wi-Fi hotspot.

9

Upang ihinto ang pagbabahagi ng iyong koneksyon ng data sa pamamagitan ng

Wi-Fi, i-drag pakaliwa ang slider sa tabi ng

Portable hotspot.

52

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang payagan ang isang device na sinusuportahan ng WPS na gamitin ang iyong

koneksyon sa mobile data

1

Tiyaking gumagana ang iyong device bilang isang portable na Wi-Fi hotspot.

2

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

3

Hanapin at tapikin ang

Mga Setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot >

Mga setting ng portable hotspot.

4

Tapikin ang slider na

Katuklas-tuklas upang i-enable ang function.

5

Sa ilalim ng

I-configure ang Wi-Fi hotspot, tiyaking mayroong password ang iyong

portable na hotspot.

6

Tapikin ang

Push Button ng WPS, pagkatapos ay sundin ang mga nauugnay na

tagubilin. Bukod pa rito, tapikin ang >

Entry ng PIN ng WPS, pagkatapos ay

ipasok ang PIN na lalabas sa device na sinusuportahan ng WPS.

Upang muling pangalanan o i-secure ang iyong portable na hotspot

1

Mula sa

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Higit pa > Tethering & portable hotspot.

3

Tapikin ang

Mga setting ng portable hotspot > I-configure ang Wi-Fi hotspot.

4

Ipasok ang

Pangalan ng network (SSID) para sa network.

5

Upang pumili ng uri ng seguridad, tapikin ang field na

Seguridad.

6

Kung kinakailangan, magpasok ng password.

7

Tapikin ang

I-save.