Sony Xperia M4 Aqua - Pag-reset sa iyong mga application

background image

Pag-reset sa iyong mga application

Maaari kang mag-reset ng application o mag-clear ng application data kung hindi na

tumutugon ang iyong application o kung nagdudulot ito ng mga isyu sa iyong device.

Upang i-reset ang mga kagustuhan sa application

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps.

3

Tapikin ang , pagkatapos ay tapikin ang

I-reset kagustuhan sa app > I-reset ang

mga app.

Ang pag-reset sa mga kagustuhan sa application ay hindi nagtatanggal ng anumang

application data sa iyong device.

63

Ito ay isang internet na bersyon ng lathalang Internet. © Ilimbag lang para sa personal na gamit.

background image

Upang i-clear ang data ng application

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps.

3

Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

Imbakan > I-CLEAR

ANG DATA > OK.

Kapag na-clear mo ang data ng application, permanenteng matatanggal sa iyong device ang

data para sa napiling application. Hindi available ang opsyong i-clear ang data ng application

para sa bawat application o serbisyo.

Upang i-clear ang cache ng application

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps.

3

Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

Imbakan > I-CLEAR

ANG CACHE.

Hindi available ang opsyong i-clear ang cache ng application para sa bawat application o

serbisyo.

Upang i-clear ang default na setting ng application

1

Mula sa iyong

Home screen, tapikin ang .

2

Hanapin at tapikin ang

Mga setting > Apps.

3

Pumili ng application o serbisyo, pagkatapos ay tapikin ang

Buksan bilang default

>

I-CLEAR ANG MGA DEFAULT.

Hindi available ang opsyong i-clear ang default na setting ng application para sa bawat

application o serbisyo.