Sony Xperia M4 Aqua - Керування відеовмістом

background image

Керування відеовмістом

Отримання інформації про фільм уручну

1

Переконайтеся, що на пристрої активне з’єднання для передавання даних.

2

Під час відтворення відеозапису торкніться екрана, щоб відобразити елементи керування.

3

Торкніться > Відомості .

Видалення відеозапису

1

На головному екрані торкніться , а потім знайдіть і торкніться Відеозапис.

2

Торкніться , щоб відкрити меню головного екрана програми «Відео», і знайдіть
відеофайл, який потрібно видалити.

3

Доторкніться до мініатюри потрібного відеозапису й утримайте її, а потім торкніться
Видалити у списку, що відобразиться.

4

Щоб підтвердити дію, знову торкніться Видалити.