Sony Xperia M4 Aqua - Читання та надсилання повідомлень

background image

Читання та надсилання повідомлень

У програмі «Повідомлення» повідомлення відображаються у вигляді розмов, тобто всі
повідомлення, надіслані певній особі й отримані від неї, об’єднуються у групу. Для надсилання
мультимедійних повідомлень потрібно правильно вказати у пристрої установки MMS. Див.
Установки Інтернету та MMS на стор. 46.

Кількість символів, що можна надіслати у одному повідомленні, залежить від оператора та
мови. Максимальний розмір мультимедійного повідомлення, у тому числі розмір
мультимедійних файлів, що передаються, також залежить від оператора. Щоб отримати
додаткову інформацію, зверніться до свого оператора мережі.

1

Повернення до списку розмов

2

Дзвінок відправнику повідомлення

3

Перегляд інших опцій

4

Надіслані та отримані повідомлення

5

Надсилання готового повідомлення

6

Додавання вкладень

Створення та надсилання повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться .

3

Введіть ім’я одержувача, його номер телефону або іншу збережену контактну інформацію,
а потім виберіть одержувача зі списку, який відкриється. Якщо одержувача немає в списку
контактів, введіть його номер уручну.

4

Щоб надіслати групове повідомлення, повторіть описані вище дії для додавання інших
одержувачів.

5

Торкніться Напишіть повідомлення і введіть текст повідомлення.

6

Щоб додати вкладення, виберіть потрібний вміст.

7

Щоб надіслати повідомлення, торкніться .

Якщо вийти з екрана створення повідомлення, не надіславши його, повідомлення буде
збережено як чернетку. Розмову буде позначено словом Чернетки.

86

Перед вами онлайн-версія цього видання. © Роздруковувати його можна лише для власного користування.

background image

Прочитання отриманого повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться потрібної розмови.

3

Якщо повідомлення ще не завантажене, торкніться й утримуйте його, а потім торкніться
Завантажити повідомлення.

Усі отримані повідомлення за промовчанням зберігаються у пам'яті пристрою.

Відповідь на повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, що містить повідомлення.

3

Введіть відповідь і торкніться .

Пересилання повідомлення

1

Перейдіть на Головний екран і торкніться , а потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, що містить повідомлення, яке потрібно переслати.

3

Доторкніться до повідомлення, яке потрібно переслати, і утримуйте його, а потім торкніться
Переслати повідомлення.

4

Введіть ім’я одержувача, його номер телефону або іншу збережену контактну інформацію,
а потім виберіть одержувача зі списку, який відкриється. Якщо одержувача немає в списку
контактів, введіть його номер уручну.

5

За потреби відредагуйте повідомлення й торкніться .

Як зберегти файл, одержаний у повідомленні

1

Перейдіть на Головний екран, торкніться , потім знайдіть і торкніться .

2

Торкніться розмови, яку потрібно відкрити.

3

Якщо повідомлення ще не завантажено, торкніться й утримуйте його, а потім торкніться
Завантажити повідомлення.

4

Торкніться й утримуйте повідомлення, яке ви бажаєте зберегти, потім виберіть потрібну
опцію.