Sony Xperia M4 Aqua - Tìm số nhận dạng của thiết bị

background image

Tìm số nhận dạng của thiết bị

Thiết bị của bạn có một số nhận dạng duy nhất. Số này được gọi là IMEI (Số nhận
dạng Thiết bị Di động Quốc tế). Bạn cần giữ bản sao của số này. Bạn có thể cần đến
số đó, ví dụ như khi truy cập dịch vụ hỗ trợ Xperia™ Care để đăng ký thiết bị của
mình. Đồng thời, nếu thiết bị của bạn bị mất cắp, một số nhà cung cấp mạng có thể
sử dụng số này để ngừng cho thiết bị truy cập vào mạng tại quốc gia hoặc khu vực
của bạn.

Cách xem số IMEI trên khay nhãn

1

Tháo nắp khe cắm thẻ nhớ.

2

Đưa đầu của kẹp giấy chưa gấp (hoặc vật tương tự có đầu dài, nhọn) vào lỗ
trên khay nhãn, sau đó kéo khay ra ngoài. Số IMEI được hiển thị trên khay.

Để xem số IMEI, bạn cũng có thể mở trình quay số điện thoại và nhập

*#06#

.

Cách xem số IMEI qua cài đặt thiết bị

1

Từ Màn hình chính, nhấn .

2

Tìm và nhấn Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại > Trạng thái > Thông tin
IMEI
.

18

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.